*Note: Chúng tôi đang bảo trì kho hàng nên link mua hàng tạm thời được dẫn về sản phẩm trên Official Shop ở sàn Shopee. Cảm ơn quý khách!

*Note: Chúng tôi đang bảo trì kho hàng nên link mua hàng tạm thời được dẫn về sản phẩm trên Official Shop ở sàn Shopee. Cảm ơn quý khách!

D-L213.5L.351
Đang khuyến mãi
Còn hàng
45MM CLASSIC BLACK TAN
2,240,000
/
/
D-L213.5L.351
Đang khuyến mãi
Còn hàng
45MM CLASSIC BLACK TAN
2,240,000

Theo dõi MVMT trên facebook

Scroll to Top